ReadyPlanet.com
วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย

 สำนักงานบัญชี

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย

อะไรคือบัญชีรายรับรายจ่าย และ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราถูกต้องเข้าใจง่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องทำอยู่เสมอโดยถ้าหากใครที่ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือพูดง่ายๆ ก็คือจ่ายภาษีแบบบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้เลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเหมาจ่าย และ แบบจ่ายตามจริง ซึ่งต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อน 

1.การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาร้อยละ 40 และ 60: การเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา หมายความว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร โดยจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราตามรายได้

2.การหักค่าใช้จ่ายตามจริง: การเลือกแบบที่สองนี้ ผู้ประกอบการจะต้องบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้มีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายตามจริง

บัญชีรายรับรายจ่าย คือ การจดบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายในกิจการร้านค้า เพื่อแสดงเงินเข้าออกในร้านค้า และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเงินต่างๆ รวมไปถึงการยื่นภาษีเงินได้อีกด้วย เช่นกัน

1.รายรับ คือ เงินหรือรายได้ที่เข้ามาจากการทำธุรกิจ รวมไปถึงประโยชน์อื่นๆ ที่มาจากการทำธุรกิจ อย่างเช่น เงินดอกเบี้ยที่ได้จากกองทุน/การกู้ยืน 

2. รายจ่าย คือ เงินที่ถูกจ่ายออกไป เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เรียกง่ายๆ ก็คือเงินที่จ่ายออกไปนั่นเอง

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เข้าใจง่ายและแม่นยำ

1.ทำแบบฟอร์มรายเงินรับ-จ่าย

เราสามารถเลือกกรอกทั้งหมด 2 รูปแบบ "แบบยอดรวมแต่ละวัน" และ "แบบแยกทีละรายการ" โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

2.จัดทำด้วยภาษาไทยเข้าใจง่าย

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หรือถ้าจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องมีภาษาไทยกำกับด้วย ทำแบบฟอร์มให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย ช่องรับ จ่าย แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

3.บันทึกรายรับ-จ่ายภายใน3วัน

หากเกิดการจ่ายเงินหรือรับเงินในธุรกิจนั้น ต้องรีบทำการบันทึกในบัญชีราย-รายจ่ายภายใน3วันเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงลืมได้

4.เอกสารประกอบการทำบัญชี

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ต้องมีเอกสารประกอบการลงบันทึกรายงาน เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

5.สรุปบัญชีในทุกๆเดือน

ขั้นตอนสุดท้ายผู้ประกอบการจะต้องทำการสรุปยอดบัญชีรายรับรายจ่ายในทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจในเดือนนั้นๆ และเพื่อการคำนวณเงินได้สุทธิสำหรับการชำระภาษีส่วนบุคคลต่อไป

นี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประกอบสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ง่ายง่ายสะดวกอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย แต่หากต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบที่มีความชำนาญ และ มีประสบการณ์ เราขอแนะนำ สำนักงานบัญชี CL Account เป็นบริษัทรับทำบัญชีรับตรวจสอบบัญชีวางระบบบัญชี online มีความรู้ความเชียวชาญ ด้านบัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี และ รับจดทะเบียนบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของงาน รวมไปถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และความรวดเร็วในการทำงานเป็นสำคัญ ด้วยทีมนักบัญชี นักตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ รวมไปถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดี CL Account จึงได้รับรองมาตราฐาน ISO (9001:2015) นี้จึงเป็นความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับการวางระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซี.แอล. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

268,270,272 ซอยรามคำแหง 54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 
02-732-7920-2  แฟ็กซ์: 02-377-4681
มือถือ:  
097-120-5805
Email: 
admin@claccount.com
บทความ

5 ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบัญชี
การใช้เครื่องบันทึกการเก็บควบคุมการรับเงิน
CPA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้รับตรวจสอบบัญชี
ปิดงบบัญชี สำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างไรให้สำนักงานบัญชีช่วย
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน VS บัญชีภาษีอากร ของสำนักงานบัญชี
วางระบบบัญชี online มีส่วนสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงานให้มีความราบรื่น
ขอบเขตงานการรับตรวจสอบบัญชีที่องค์กรควรได้รับมีอะไรบ้าง
วางระบบบัญชี onlineแตกต่างกับบัญชีทั่วไปอย่างไร
ทำไม SMEs ถึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบบัญชี online
วางระบบบัญชี online ดีอย่างไร?
เช็คลิสตรวจสอบคุณภาพของบริษัทรับทำบัญชี
ความแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัทเองกับจ้างบริษัท
รู้หรือเปล่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีง่ายๆด้วยบริษัทรับทำบัญชี
รู้จักกับการตรวจสอบบัญชี มีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?
ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วย
มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่?
เปิดบริษัท แต่ไม่มีความรู้บัญชีและภาษีทำอย่างไรดี ?
ลดความซับซ้อนด้านบัญชีด้วยทีมงานสำนักงานบัญชีมืออาชีพ
ทำไมต้องเลือกใช้บริการบริษัทรับตรวจสอบบัญชีจาก CL Account
ทำความรู้จักโปรแกรมบัญชี express-peak-flow account
ทำไมจึงควรใช้บริการจดทะเบียนบริษัท
ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท
4 ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
6 สิ่งต้องคำนึงในการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
6 บทเรียนพ่อรวยสอนลูก article
ทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงควรจ้างบริษัทรับทำบัญชี?
ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท
บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบ และทำอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการจ้างบริษัทรับทำบัญชี ที่คนทำธุรกิจต้องรู้! article