ReadyPlanet.com
บทความ


การใช้เครื่องบันทึกการเก็บควบคุมการรับเงิน

 การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ควบคุมการรับเงิน


หลายกิจการมีการขายหน้าร้านและต้องรับเงินจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชี เราสามารถควบคุมการรับเงิน และออกหลักฐานต่าง ๆ ในการรับเงินได้สะดวก เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีโดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

โดยหากจะใช้เครื่อง POS นี้ออกใบกำกับภาษี เราจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องจดทะเบียนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ต่อกรมสรรพากรด้วย จึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงินได้ โดยมีขั้นตอนการขอจดทะเบียนดังนี้

1. เลือกตำแหน่งการวางเครื่อง
เลือกตำแหน่งการวางเครื่อง POS เพราะจะต้องแสดงแผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงินและผังการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ให้กรมสรรพากร

2. เอกสารที่ต้องใช้
• เอกสารแบบ ภ.พ. 06
• แบบแสดงคุณสมบัติของเครื่อง POS
• แผนผังการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์ต่างๆ
• ตัวอย่างใบกำกับภาษีและข้อมูลต่างๆ ที่พิมพ์โดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน โดยให้พิมพ์ออกมาจากตัวเครื่อง และในช่วงที่รออนุมัติ ต้องหยุดใช้เครื่องไปก่อน พอได้รับการอนุมัติ ถึงจะใช้ได้อีกครั้ง
• แผนผังแสดงการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
• แผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงินในร้าน
• ข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย

3. ยื่นเอกสารกับกรมสรรพากร
สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่อง POS กับกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ถ้าหากว่าร้านของเรามีหลายสาขาก็ให้เราไปยื่นคำขออนุมัติที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สำนักงานใหญ่ หรือสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้

4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
• ชื่อผู้ประกอบการ ให้ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมาเรียบร้อยแล้ว
• ชื่อสถานประกอบการ ชื่อร้านหรือชื่อบริษัท
• ข้อมูลที่อยู่ ให้ใส่ข้อมูลที่อยู่บริษัทของเราให้ครบถ้วน (สำนักงานใหญ่)
• จดทะเบียน ก.พ. 20 ระบุวันที่เราได้จดทะเบียน ก.พ. 20 ลงไปด้วย
• กรอกชื่อรายการประเภทสินค้า ในส่วนนี้เราต้องระบุประเภทของสินค้าหรือรายการที่จะขายเป็นส่วนใหญ่ลงไป
• เลือกประเภทของกิจการ ต่อมาเราต้องระบุลงไปให้ชัดเจนว่ากิจการของเราเป็นกลุ่มประเภทไหน
• กรอกข้อมูลที่อยู่ของสำนักงานหรือสาขาที่ต้องการจดทะเบียนเครื่อง POS โดยการระบุที่อยู่ลงไปให้ชัดเจน
• ชนิดของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ชนิดคอมพิวเตอร์และใส่จำนวน Ipad ที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษีได้ด้วย

5. รอผลอนุมัติ
เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว สรรพากรจะพิจารณาและหากผ่านการอนุมัติ จะส่งผลและเลขรหัสประจำเครื่องมาให้เรา 1 เครื่องต่อ 1 รหัส
การจดทะเบียนเครื่อง POS ใช้เวลาทำการประมาณ 30-45 วัน ดังนั้นควรวางแผนยื่นต่อกรมสรรพากรล่วงหน้าเพื่อที่จะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลา

6. ติดตั้งเลขรหัสบนตัวเครื่อง
เมื่อได้รับเลขรหัสแล้ว ให้เรานำเลขไปใส่ตามจุดของเอกสารใบกำกับภาษีหรือรายงานตามที่สรรพากรเป็นผู้กำหนด

7. ติดต่อไปที่กรมสรรพากร
ต้องติดต่อไปที่กรมสรรพากร เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรมาติดแถบสติกเกอร์ที่เครื่อง POS

CL มีทีมงานจดทะเบียนธุรกิจและเครื่องบันทึกการเก็บเงินคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้าทุกท่าน   หากต้องการจดทะเบียนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)  สามารถติดต่อ ได้ที่ 02-732-7920-2 หรือ 081-346-1922 ค่ะ
 
ทำบัญชีวิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย

 อะไรคือบัญชีรายรับรายจ่าย และ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราถูกต้องเข้าใจง่าย

ตรวจสอบบัญชีดีๆCPA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้รับตรวจสอบบัญชี

 ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดีควรจะผ่านการสอบ CPA

รับทำบัญชีไว้ใจได้ปิดงบบัญชี สำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างไรให้สำนักงานบัญชีช่วย

การปิดงบการเงินสำคัญต่อการทำธุรกิจให้สำนักงานบัญชีช่วย

สำนักงานบัญชีดีๆความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน VS บัญชีภาษีอากร ของสำนักงานบัญชี

 บัญชีอากรและบัญชีการเงินแตกต่างกันอย่างไรของสำนักงานบัญชี

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]