ReadyPlanet.com
ปิดงบบัญชี สำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างไรให้สำนักงานบัญชีช่วย

 บริษัทรับทำบัญชีดีๆ

ปิดงบบัญชี สำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างไรให้สำนักงานบัญชีช่วย

การปิดงบการเงินสำคัญต่อการทำธุรกิจให้สำนักงานบัญชีช่วย

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการปิดงบบัญชี หรือ ปิดงบการเงิน คืออะไร คือ รายงานการบัญชี ที่เกี่ยวกับการเงินของการประกอบกิจการในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้น ๆ และ ทำให้ทราบทิศทางการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจนั้น 

การปิดงบการเงิน นั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเหล่านิติบุคคลทั้งหลายที่ต้องปฏิบัติ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร โดยปกติแล้ว นิติบุคคลอย่างบริษัท จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน จำกัด นั้น จะต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ควรที่จะต้องมีการจัดหาผู้ทำบัญชี สำนักบัญชี และ ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดส่งงบการเงินตามกำหนด ถ้าหากนิติบุคคลนั้น ไม่ทำการส่งงบการเงิน ก็จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมายกำหนด

โดยการปิดงบบัญชีนั้นควรมีการทำรายรับ-รายจ่าย อยู่เป็นประจำ ซึ่งต้องจัดการทำบัญชีรายเดือนแยกรายรับ-รายจ่าย อย่างชัดเจน  รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อต่าง ๆ ใบเสร็จ บิลต่าง ๆ เพื่อจัดทำบัญชีในแต่ละเดือน ก็สามารถช่วยให้การจัดทำงบการเงิน การปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วย

ขั้นตอนการปิดงบการเงินที่ควรรู้

 

1.บิลซื้อ-ขาย และ ใบเสร็จรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ

รวบรวมเอกสารข้อมูลการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีต่าง ๆ ทั้งบิลขาย และ บิลซื้อ โดยจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ เรียงตามบิลของบริษัท ตามลำดับเลขที่เอกสาร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และ ง่ายต่อการสรุปยอดบัญชี

 

2.บัญชี VAT

กรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT นั้น จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ครบถ้วน กล่าวคือต้องมีการนำเอกสารบิลซื้อ และ บิลขายมาแนบพร้อมกับรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ครบตามที่กำหนดเอาไว้

 

3.ตรวจสอบรายการเดินบัญชี 

จัดเตรียมรายงานการเงินที่เดินบัญชี หรือ Statement ให้ครบถ้วนทุกเดือน เรียงกันไปเพื่อให้สะดวกแต่การตรวจสอบ และ หากขาดเอกสารของเดือนไหน ต้องไปขอรายการเดินบัญชีจากธนาคาร เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ

4.หาสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นำเอกสารการเงินทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้สำนักงานบัญชีเพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ค้นหาสำนักบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ หรือ หากธุรกิจใดมีเจ้าหน้าที่บัญชีอยู่แล้ว ก็สามารถจัดทำงบการเงินได้เลย

 

 

5.รวบรวมจัดเก็บเอกสารจากการปิดงบการเงิน

เมื่อปิดงบการเงินเสร็จแล้ว ให้รวบรวมและจัดเก็บเอกสารจากการปิดงบการเงิน ในแต่ละรอบบัญชีให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นสมุดรายวันแยกประเภท (G/L) ทะเบียนทรัพย์สิน สมุดรายวันทั่วไป เพื่อสมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย เป็นข้อมูลจัดเก็บสำหรับกิจการต่อไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

 

6.ส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธรกิจการค้า และ กรมกสรรพากร

เมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่าลืมขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั้นคือ ส่งงบการเงินที่ทำการปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้วให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรภายใน 150 วัน รับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อป้องกันการโดนปรับตามกฎหมาย 

การปิดงบการเงินประจำปี สำคัญแค่ไหนต่อองค์กร?

การปิดงบการเงินประจำปี นั้น สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการปิดงบการเงินนั้น นอกจากจะทำให้เจ้าของบริษัทรู้ข้อมูลด้านการเงินขององค์กรแล้ว ยังรู้ข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ และสามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้ อาทิ รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการปิดงบบัญชีประจำปี เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการ และ ฝ่ายบัญชีขององค์กรจะต้องรับรู้ และเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องไม่ตกหล่น และ ต้องมีการคำนวณงบการเงินอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบบัญชีก่อนยื่นงบการเงินประจำปีได้ตามกำหนด ที่จะต้องยื่นในทุก ๆ เดือนพฤษภาคมของปีถัดๆไปนั่นเอง และ การหาสำนักบัญชีมีได้รับความเชื่อมั่น มีประสบการณ์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของท่านจะได้รับความสะดวกไม่ติดขัดนั้นคือ สำนักงานบัญชี CL Account เป็นบริษัทรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี online มีความรู้ความเชียวชาญ ด้านบัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร การปิดงบบัญชี ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรับทำบัญชีรับตรวจสอบบัญชี และ รับจดทะเบียนบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของงาน รวมไปถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และความรวดเร็วในการทำงานเป็นสำคัญ ด้วยทีมนักบัญชี นักตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ รวมไปถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดี CL Account จึงได้รับรองมาตราฐาน ISO (9001:2015) นี้จึงเป็นความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับการวางระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซี.แอล. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

 

268,270,272 ซอยรามคำแหง 54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 
02-732-7920-2  แฟ็กซ์: 02-377-4681
มือถือ:  
097-120-5805
Email: 
admin@claccount.com

 
บทความ

5 ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบัญชี
การใช้เครื่องบันทึกการเก็บควบคุมการรับเงิน
วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย
CPA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้รับตรวจสอบบัญชี
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน VS บัญชีภาษีอากร ของสำนักงานบัญชี
วางระบบบัญชี online มีส่วนสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงานให้มีความราบรื่น
ขอบเขตงานการรับตรวจสอบบัญชีที่องค์กรควรได้รับมีอะไรบ้าง
วางระบบบัญชี onlineแตกต่างกับบัญชีทั่วไปอย่างไร
ทำไม SMEs ถึงต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบบัญชี online
วางระบบบัญชี online ดีอย่างไร?
เช็คลิสตรวจสอบคุณภาพของบริษัทรับทำบัญชี
ความแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัทเองกับจ้างบริษัท
รู้หรือเปล่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีง่ายๆด้วยบริษัทรับทำบัญชี
รู้จักกับการตรวจสอบบัญชี มีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?
ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วย
มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่?
เปิดบริษัท แต่ไม่มีความรู้บัญชีและภาษีทำอย่างไรดี ?
ลดความซับซ้อนด้านบัญชีด้วยทีมงานสำนักงานบัญชีมืออาชีพ
ทำไมต้องเลือกใช้บริการบริษัทรับตรวจสอบบัญชีจาก CL Account
ทำความรู้จักโปรแกรมบัญชี express-peak-flow account
ทำไมจึงควรใช้บริการจดทะเบียนบริษัท
ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท
4 ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
6 สิ่งต้องคำนึงในการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
6 บทเรียนพ่อรวยสอนลูก article
ทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงควรจ้างบริษัทรับทำบัญชี?
ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท
บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบ และทำอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการจ้างบริษัทรับทำบัญชี ที่คนทำธุรกิจต้องรู้! article