ReadyPlanet.com
dot
ENGLISH VERSIONS
dot
bulletTHAI BUSINESS REGISTRATION
bulletTHAI ACCOUNTING ACT
bulletBASIC OF THAI TAXES
bulletOUR SERVICES
bulletCONTACT US
bulletMAP
dot
บริการของเรา
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletภาษีอากร
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletโปรแกรมบัญชี
bulletอบรมบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
บัญชี
dot
bulletผู้ทำบัญชี (e-accountant)
bulletค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
dot
สอบบัญชี
dot
bulletค้นแจ้งชื่อสอบบัญชี CPA
dot
ภาษีอากร
dot
bulletค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
bulletยื่นภาษี online
bulletประมวลรัษฎากร online
bulletปฏิทินภาษี
bulletภาษีออกใหม่
bulletแบบฟอร์ม
dot
ประกันสังคม
dot
bulletค้นข้อมูลผู้ประกันตน
bulletค้นข้อมูลสถานประกอบการ
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมาย online
bulletแบบฟอร์มสัญญา
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
dot
อื่น ๆ
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletรหัสไปรษณีย์
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletค้นของส่งไปรษณีย์
bulletค้นสัมมนาธุรกิจ
dot
เว็บธรรมมะ
dot
bulletพลังจิต
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletวัดท่าขนุน
bulletกระโถนข้างธรรมมาสน์
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ระบบรักษาความปลอดภัย article


1. ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ
2. ผู้ใช้แต่ละคน สามารถตั้งรหัสผ่าน (PassWord) ของตนเองได้
3. สามารถแบ่งระดับชั้นของผู้ใช้งานได้ว่าเป็น พนักงาน, ผู้จัดการแผนก หรือ ผู้ดูแลระบบ
4. สามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลได้ทุกเมนูย่อย แม้แต่เมนูย่อย/รายงาน/งบการเงิน ที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นเอง
5. การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปทำงานแล้วต้องการให้เก็บประวัติไว้หรือไม่
6. การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้ใครพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอ หรืออนุญาตให้ใครพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้
7. สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก โปรแกรมจะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานรายนั้นเก็บไว้ให้ทุกครั้ง
8. สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ แต่ยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง
9. มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน
10. สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละราย ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง
11. เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธี คือ
          1. พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง 2. รับรองแล้วพิมพ์ 3. อะไรก่อนก็ได้
12. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคคลใดมีอำนาจในการพิมพ์เอกสารสำคัญซ้ำได้บ้าง
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระบบบัญชีแยกประเภท article
ระบบสินทรัพย์ถาวร article
ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ article
ระบบจองสินค้าและการจัดจำหน่าย article
ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ article
ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า article
ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ article
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร article
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย article
ระบบวิเคราะห์การขาย article
ระบบวิเคราะห์การซื้อ article