ReadyPlanet.com
dot
ENGLISH VERSIONS
dot
bulletTHAI BUSINESS REGISTRATION
bulletTHAI ACCOUNTING ACT
bulletBASIC OF THAI TAXES
bulletOUR SERVICES
bulletCONTACT US
bulletMAP
dot
บริการของเรา
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletภาษีอากร
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletโปรแกรมบัญชี
bulletอบรมบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
บัญชี
dot
bulletผู้ทำบัญชี (e-accountant)
bulletค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
dot
สอบบัญชี
dot
bulletค้นแจ้งชื่อสอบบัญชี CPA
dot
ภาษีอากร
dot
bulletค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
bulletยื่นภาษี online
bulletประมวลรัษฎากร online
bulletปฏิทินภาษี
bulletภาษีออกใหม่
bulletแบบฟอร์ม
dot
ประกันสังคม
dot
bulletค้นข้อมูลผู้ประกันตน
bulletค้นข้อมูลสถานประกอบการ
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมาย online
bulletแบบฟอร์มสัญญา
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
dot
อื่น ๆ
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletรหัสไปรษณีย์
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletค้นของส่งไปรษณีย์
bulletค้นสัมมนาธุรกิจ
dot
เว็บธรรมมะ
dot
bulletพลังจิต
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletวัดท่าขนุน
bulletกระโถนข้างธรรมมาสน์
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ระบบจองสินค้าและการจัดจำหน่าย article


1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 แบบ
2. สามารถบันทึกขายสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และที่ได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้
3. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง
4. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำ
5. ในอินวอยส์ 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ และพิมพ์ใบต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้เอง และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
6. สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ
7. สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
8. รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขาย สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปริมาณสินค้าที่ขาย เป็นเงินจำนวนเท่าไร? และส่วนของแถมเท่าไร ?
9. หลังจากบันทึกใบอินวอยส์ สามารถทราบกำไรขั้นต้นต่ออินวอยส์ได้ทันที
10. สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
11. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่
12. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องการให้เตือนหรือไม่
13. สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบอินวอยส์
14. มีระบบเตือน เมื่อทำการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขายเกินวงเงินที่อนุมัติไว้
15. การอนุมัติลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุมัติตอนออกเอกสาร หรือจะให้เอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติทีหลัง
16. สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ
17. มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามคิว, นำเข้าสินค้า/ผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง (Order)
18. ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามวันเวลาที่ลูกค้าสั่ง
19. สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้
20. สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง
21. รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชำระเงิน
22. รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า
23. ในใบอินวอยส์สามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
24. ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้า ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
25. สามารถเซ็ตใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา ทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ เช่าอพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน จะได้ไม่ต้องคีย์รายการเดิมซ้ำทุกเดือน
26. สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบอินวอยส์ ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง
27. สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ
28. สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขาย
29. เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะตั้งลูกหนี้, ตัดสต๊อค, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชี และเก็บสถิติการขายให้ทันที
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระบบบัญชีแยกประเภท article
ระบบสินทรัพย์ถาวร article
ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ article
ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ article
ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า article
ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ article
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร article
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย article
ระบบวิเคราะห์การขาย article
ระบบวิเคราะห์การซื้อ article
ระบบรักษาความปลอดภัย article