ReadyPlanet.com
สมัครงาน

รับสมัครพนักงานบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานบัญชี ฝึกงานตรวจสอบบัญชี

 

ได้รับมาตรฐาน ISO (9001:2008) : จากสถาบันรับรอง UKAS 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ : จากกรมพัฒนาธุรกิจฯ และหน่วยงาน ISO

สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) : จากกรมสรรพากร

 

 

          รับสมัครพนักงานบัญชี  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานบัญชี และฝึกงานตรวจสอบบัญชี   หากคุณจบการศึกษาทางด้านบัญชี และเป็นผู้มีความขยัน มุ่งมั่น  แสวงหาความก้าวหน้า  ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี      เรามีนักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ทั้งด้านการทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และกฎหมาย  ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี พร้อมฝึกฝนให้คุณเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

         สามารถแจ้งขอสมัครงานบัญชี   พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดประวัติการศึกษาทางการบัญชีและประสบการณ์ทำงานบัญชี (ถ้ามี)  พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่สนใจ  (ทั้งพนักงานบัญชีประจำและฝึกหัดงาน)   มายังสำนักงานบัญชีเพื่อพิจารณา      หากคุณเป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อร่วมทีมงานบัญชีเราจะติดต่อกลับทาง  อีเมลล์ (ถ้าคุณมี) หรือโทรศัพท์  เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

           คุณสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร online ตามรายการด้านล่าง และส่งเมลล์มาได้ทันที

 

           ขณะนี้เรากำลังรับสมัครพนักงานเข้ามาร่วมทีมงานกับเรา

         

         

บริการของสำนักงานบัญชี

 

         

 


 

 

 

 

ใบสมัครงาน online*ตำแหน่งที่สมัคร:
*เงินเดือน:
*ชื่อ-นามสกุล:
*ที่อยู่ติดต่อได้:
*โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมลล์:
*วันเดือนปีเกิด:
*สถานที่เกิด:
*เพศ:
*อายุ:
*เชื้อชาติ:
*ศาสนา:
*สถานภาพ:
*การศึกษาระดับมัธยม/สายอาชีพ:
การศึกษาระดับอุดมศึกษา:
เกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุด:
ประสบการณ์ทำงาน(ชื่อกิจการ/จำนวนปี):
ลักษณะงานที่เคยทำ (ถ้ามี):
เงินเดือนที่ได้รับ:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้:
พิมพ์ไทยคำ/นาที:
พิมพ์อังกฤษคำ/นาที:
งานอดิเรก:
*วันที่สามารถเริ่มทำงานได้:
*เหตุผลที่สมัครงานที่นี่:
*รู้จักเว็บไซค์ของเราจากทางใด/เว็บใด: