ReadyPlanet.com
dot
ENGLISH VERSIONS
dot
bulletTHAI BUSINESS REGISTRATION
bulletTHAI ACCOUNTING ACT
bulletBASIC OF THAI TAXES
bulletOUR SERVICES
bulletCONTACT US
bulletMAP
dot
บริการของเรา
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletภาษีอากร
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletโปรแกรมบัญชี
bulletอบรมบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
บัญชี
dot
bulletผู้ทำบัญชี (e-accountant)
bulletค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
dot
สอบบัญชี
dot
bulletค้นแจ้งชื่อสอบบัญชี CPA
dot
ภาษีอากร
dot
bulletค้นชื่อผู้ประกอบการ vat
bulletยื่นภาษี online
bulletประมวลรัษฎากร online
bulletปฏิทินภาษี
bulletภาษีออกใหม่
bulletแบบฟอร์ม
dot
ประกันสังคม
dot
bulletค้นข้อมูลผู้ประกันตน
bulletค้นข้อมูลสถานประกอบการ
dot
กฎหมาย
dot
bulletประมวลกฎหมาย online
bulletแบบฟอร์มสัญญา
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
dot
อื่น ๆ
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletรหัสไปรษณีย์
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletค้นของส่งไปรษณีย์
bulletค้นสัมมนาธุรกิจ
dot
เว็บธรรมมะ
dot
bulletพลังจิต
bulletหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
bulletวัดท่าขนุน
bulletกระโถนข้างธรรมมาสน์
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ

 

ได้รับมาตรฐาน ISO (9001:2008) : จากสถาบันรับรอง UKAS 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ : จากกรมพัฒนาธุรกิจฯ และหน่วยงาน ISO

สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) : จากกรมสรรพากร

 

 

          เรามีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์  สามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สามารถให้บริการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนบริษัท และผ่านขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนบริษัทได้โดยง่าย    และมีนักกฎหมายให้คำแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย  และว่าความทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

 

 

 บริการด้านจดทะเบียนบริษัท / กฎหมาย

ความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับ

 

 • สามารถจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพ  ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเวลา
 • ป้องกันข้อผิดพลาดในข้อตกลงทางธุรกิจ  ด้วยการร่างสัญญาอย่างรัดกุม และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
 • สามารถปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทจากคดีความ  ได้อย่างถูกต้อง

 

ขอบเขตงานบริการ

 

 • จดทะเบียนบริษัท
          -  จดทะเบียนตั้งบริษัท  และห้างหุ้นส่วนจำกัด
          -  จดทะเบียนเลิกบริษัท  และห้างหุ้นส่วนจำกัด
          -  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จัดทำสัญญาต่าง ๆ
 • ว่าความคดีแพ่ง
 • ว่าความคดีอาญา

 

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ

 

 • มีการคิดค่าบริการในราคาสมเหตุผล  ในราคาสบาย ๆ

 

                   

 

 แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท

แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บอจ. 2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ บอจ. 4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ สสช. 1

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
  (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ลช. 6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

 

 

บริการของสำนักงานบัญชี